DOMOTICA:

Letterlijk: woningautomatisering. Smart Homes, Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen In Nederland, definieert de term als volgt: de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Domotica is dus het domein van huiselijke elektronica. Het woord is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en informaticatelematica en robotica. De officiële definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. Toepassingen veelal in woningbouw en zorg.

Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning. bron Wikipedia.

 

INTEGRATED SYSTEM:

Amerikaanse benaming voor domotica. Verzameling elektronische systemen die naadloos op elkaar zijn aangesloten, veelal met een afstandsbediening te bedienen. Denk bijvoorbeeld aan audio, video, verlichting en beveiliging.

 

KNX:

KNX is de enige wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering. KNX is een communicatieprotocol dat men kan gebruiken om installaties en apparaten te automatiseren en te koppelen. Het gaat daarbij om uiteenlopende installaties; van verlichting tot verwarming, van beveiliging tot ventilatie, maar ook audio en video, slimme energiemeters en zelfs witgoed, zoals wasmachines of wasdrogers.

Waar al deze installaties tot op heden onafhankelijk van elkaar functioneerden en werden bestuurd, kan men met KNX alle systemen en componenten tot een geheel smeden. De besturing is daardoor centraal en veel overzichtelijker uit te voeren. Het communicatieprotocol KNX kan men via aparte busleidingen laten verlopen, maar ook via ethernet, powerline (elektriciteitskabels) of draadloze protocollen.

Alle componenten en systemen van fabrikanten (wereldwijd al zo’n 150 stuks) die zich bij KNX hebben aangesloten, kunnen onderling worden gekoppeld. Dit bezorgt opdrachtgevers veel meer keuzevrijheid en een toekomstvast automatiseringssysteem. Fabrikanten die op de Nederlandse markt systemen en componenten op basis van KNX leveren, zijn aangesloten bij de vereniging KNX Nederland. Installateurs, system integrators en adviseurs die met KNX in de praktijk werken, kunnen zich aansluiten bij de netwerkorganisatie KNX Professionals.

 

MULTIROOM:

Comfort en een behaaglijk gevoel in uw woning of werkomgeving kan onder andere worden gerealiseerd door een multiroomsysteem. U kunt gelijktijdig muziek beluisteren in verschillende ruimtes als woonkamer, keuken, toilet, de hobbyruimte, wasruimte, enzovoorts. Vaak wordt het systeem nog doorgetrokken naar het terras en/of buitenverblijf. De bediening kan op verschillende manieren gebeuren. Via kleine beeldschermen los, of in de wand op een strategische plaats in de verschillende ruimtes. Koppeling met totale home automation is mogelijk. De apparatuur komt op een centrale plaats te staan (zoals de kelder, technische ruimte, computerruimte). Met multisource kunnen ook verschillende bronnen tegelijkertijd worden aangesproken!

 

MULTISOURCE:

Meerdere bronnen voor verschillende zones (ruimten). Dit betekent dat in de ene ruimte televisie gekeken kan worden, in een andere ruimte op High School Musical gedanst wordt en op het terras salsamuziek aanstaat.

 

ZONE:

Een of meer ruimten aangesloten op dezelfde bron. Een zone kan meerdere kamers bevatten. Denk bijvoorbeeld een verdieping waar dezelfde muziek speelt. Wanneer je van input verandert, bijvoorbeeld van muziek naar dvd, geldt dit voor de gehele zone (en alle kamers die zich in die zone bevinden).